Informatyka Stosowana

Od roku akad. 2013/14 uruchomione zostają studia II stopnia na kierunku Informatyka Stosowana. Studia trwają 3 semestry. W trakcie studiów możliwe są do wyboru trzy bloki przedmiotów specjalistycznych:

1. Sieci komputerowe i bazy danych.
2. Systemy CAD i przetwarzanie obrazów.
3. Systemy mobilne i interaktywne.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym opisem kierunku:

1. CELE KSZTAŁCENIA I PROFIL ABSOLWENTA.

2. PLANY STUDIÓW:

- PLAN PODSTAWOWY


3. SYLABUSY:

-
SYLABUS DO PRZEDMIOTÓW KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
- SYLABUS PRZEDMIOTÓW PRZYPISANYCH DO SPECJALNOŚCI


Oznaczenia:

W - wykład
C - ćwiczenia
L -  laboratorium
Lk - laboratorium komputerowe
P - projekt
S - seminarium