Laboratorium sieciowe Salumanusa

Dydaktyczne laboratorium sieciowe Salumanusa otwarto w środę 14 listopada br. na Politechnice Krakowskiej. Dzięki współpracy uczelni i firmy Salumanus Sp. z o.o., polskiego dystrybutora rozwiązań teleinformatycznych, studenci PK będą praktycznie poznawać nowoczesne technologie przesyłania danych.

Więcej informacji na stronie głównej Politechniki Krakowskiej

 

Pracownia systemów CAD

Pracownia Systemów CAD (sala 52 (3.7.1)) należy do Katedry Systemów Informatycznych i Modelowania Komputerowego i przeznaczona przede wszystkim do nauki systemów CAD/CAE oraz programowania obiektowego i API systemów CAD. W pracowni tej prowadzone są również zajęcia z symulacji komputerowej oraz szeroko rozumianego oprogramowania inżynierskiego. Pracownia wyposażona jest w 20 stanowisk komputerowych CAD, komputer dla prowadzącego, dwa projektora multimedialne oraz serwer plików. Pomieszczenie jest klimatyzowane z możliwością dogrzewania przy niskich temperaturach otoczenia. 371_sw1_200

 

Więcej: Pracownia systemów CAD

   

Pracownia programowania systemów mobilnych

Pracownia    programowania systemów mobilnych

Pracownia Programowania Systemów Mobilnych (sala 3.6) należy do Katedry Systemów Informatycznych i Modelowania Komputerowego i przeznaczona do nauki programowania urządzeń mobilnych. Składa się 12 stanowisk komputerowych z urządzeniami typu PDA i Smartphone. Na stanowiskach zainstalowane są również emulatory telefonów z systemem Android.

Więcej: Pracownia programowania systemów mobilnych

   

Pracownia sieci komputerowych i systemów operacyjnych

Pracownia sieci komputerowych i systemów operacyjnych jest główną salą dydaktyczną Labratorium Technologii Sieciowych. Realizowane są tutaj zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku "Informatyka" z zakresu nowoczesnych wielousługowych sieci komputerowych opartych na topologii Ethernet/IP, sieci bezprzewodowych 802.11a/b/g/n, systemów operacyjnych serwerów sieciowych (Linux, MS Windows Server) oraz administracji i bezpieczeństwa systemów komputerowych i sieciowych. Pracownia jest certyfikowanym centrum szkoleniowym japońskiej firmy Allied Telesis.

Laboratorium Sieci   Komputerowych i Systemów Operacyjnych

Więcej: Pracownia sieci komputerowych i systemów operacyjnych

   

Pracownia mikrokontrolerów i sterowników przemysłowych

M-91(od prawej),   Vision260 (od lewej)

Pracownia podlega jednostce Laboratorium Technologii Sieciowych i tworzy z nią integralną całość uzupełniając zakres badań o obszar sieci przemysłowych jak również sterowania i automatyki za pomocą przemysłowych jednostek sterujących.

Więcej: Pracownia mikrokontrolerów i sterowników przemysłowych

   

Laboratorium baz danych

Laboratorium baz danych zapewnia obsługę zajęć dydaktycznych w zakresie projektowania, programowania optymalizacji i administracji baz danych.

Wyposażane jest w 18 stanowisk komputerowych zbudowanych z serwerów 8-rdzeniowymi procesorami AMD Opteron. Do zajęć dydaktycznych wykorzystywane jest w pełni komercyjne (!) oprogramowanie Oracle 10g, dzięki temu studenci, za pomocą klienta mogą łączyć serwerem baz danych z dowolnego miejsca na świecie i zdalnie wykonywać powierzone zadania.

Więcej: Laboratorium baz danych