Zespół Analizy Danych i Statystyki Stosowanej

Zakład Inżynierii Oprogramowania i Statystyki Stosowanej M-74 zajmuje się prowadzeniem dydaktyki adresowanej do studentów kierunku Informatyka w zakresie nauczania języków programowania, algorytmów i struktur danych, metod zarządzania projektami informatycznymi oraz zagadnień aplikacyjnych sztucznej inteligencji. Pracownia ponadto współdziała z Zakładem Metod Obliczeniowych przy wspólnym prowadzeniu zajęć wykładowych i laboratoryjnych z przedmiotów Informatyka i Podstawy Informatyki dla studentów kierunków innych niż Informatyka.

Obszarami zainteresowań pracowników Zakładu Inżynierii Oprogramowania i Statystyki Stosowanej są między innymi zagadnienia związane ze statystyką przemysłową, a w szczególności tzw. planowaniem doświadczeń (ang. DoE - design of experiments) oraz nieparametrycznymi metodami analizy danych (ang. data-driven analysis).


PRACOWNICY


dr hab inż. Jacek Pietraszek, prof. PK

kierownik Zespołu
kierownik Katedry

tel. +48 12 628 3580, +48 12 628 3630
email: pmpietra at mech.pk.edu.pl

Dyscypliny KBN:
informatyka, budowa i eksploatacja maszyn

Specjalności:
informatyka stosowana, technologia maszyn, planowanie doświadczeń

Publikacje:
Google Scholar
Scopus
DBLP

Pełnione funkcje kierownicze:
kierownik Katedry Informatyki Stosowanej M07 (2020-)
dyrektor Instytutu Informatyki Stosowanej M-7 (2017-2020)
kierownik Zakładu Inżynierii Oprogramowania i Statystyki Stosowanej M-74 (2015-)
kierownik Pracowni Inżynierii Oprogramowania M-74 (2006-2015)
kierownik Pracowni Systemów Inżynierii Wiedzy M-75 (2003-2006)
kierownik Samodzielnej Pracowni Zastosowań Informatyki M-7 (1993-2003)

Inne pełnione funkcje:
członek Rady Uczelni I kadencji Politechniki Krakowskiej (2019-2020)
rzecznik dyscyplinarny ds. studentów (2016-2020)
pełnomocnik Rektora ds. Informatyzacji Uczelni (2008-2012)
członek Rektorskiej Komisji ds. Unifikacji Sprzętu Komputerowego (2005-2008)
członek Senackiej Komisji do Spraw Informatyzacji Uczelni (2002-2005)
sekretarz Wydziałowej Komisji Finansowej (1995-2005)
członek Rektorskiej Komisji ds. Rozwoju Informatyki (1993-1996)
członek Wydziałowej Komisji ds. Sieci Lokalnej (1994-1996)

Towarzystwa Naukowe:
Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych Mechaniki (od 1995)
Polskie Towarzystwo Stereologiczne (od 2015)

Inne organizacje:
członek Komitetu Technicznego KT 10 ds. Zastosowania Metod Statystycznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (2008-)
redaktor "Image Analysis & Stereology" (ISSN 1580-3139, JCR, IF 2014 = 0.971) (2012-)
redaktor naczelny "Czasopisma Technicznego" (ISSN 0011-4561)

Stopień doktora:
Dyskretne modelowanie stochastyczne w procesie prasowania proszków
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, 1993

Stopień doktora habilitowanego:
Wspomaganie planowania i analizy doświadczeń z zastosowaniem elementów sztucznej inteligencji
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, 2014


dr inż. Renata Dwornicka, prof. PK

tel. +48 12 628 3484
email: dwornick at mech.pk.edu.pl

Dyscypliny KBN:
budowa i eksploatacja maszyn

Specjalności:
maszyny i urządzenia energetyczne

Publikacje:
Google Scholar
Scopus
DBLP

Pełnione funkcje kierownicze:
Z-ca kierownika katedry ds. dydaktyki (2020-)
Z-ca dyrektora ds. dydaktyki (2016-2020)

Inne pełnione funkcje:
przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji CAME 2015, Kraków
członek komitetu organizacyjnego konferencji CMAS 2014, Kraków
przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji CAME 2013, Kraków

Stopień doktora:
Metoda nagrzewania i ochładzania elementów ciśnieniowych bloku energetycznego z uwagi na naprężenia cieplne
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, 2010


dr inż. Anna Kiełbus
adiunkt 

tel. +48 12 628 3481
email: anna.kielbus at mech.pk.edu.pl

Dyscypliny KBN:
budowa i eksploatacja maszyn

Specjalności:
inżynieria produkcji

Publikacje:

Google Scholar
DBLP

Stopień doktora:
Wielokryterialna ocena jakości wyrobów przemysłu maszynowego
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, 2008


dr inż. Przemysław Osocha
adiunkt

tel. +48 12 628 3481
email: osocha at mech.pk.edu.pl

Dyscypliny KBN:
budowa i eksploatacja maszyn

Specjalności:
maszyny i urządzenia energetyczne

Publikacje:

Google Scholar
DBLP

Stopień doktora:
Określanie stopnia uszkodzenia wysokociśnieniowych grubościennych elementów kotłów
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, 2010
dr inż. Andrzej Skowronek
adiunkt 

tel. +48 12 628 3480
email: skowronek at mech.pk.edu.pl

Dyscypliny KBN:
budowa i eksploatacja maszyn

Specjalności:
informatyka stosowana, metrologia

Stopień doktora:
Metodyka badań doświadczalnych z zastosowaniem elastycznych planów eksperymentu
Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, 2005


mgr inż. Maciej Kołomycki
asystent 

tel. +48 12 628 3630
email: maciej.kolomycki at mech.pk.edu.pl

Publikacje:
DBLP