Simple Image Gallery Notice: Joomla!'s "/cache" folder is not writable. Please correct this folder's permissions, clear your site's cache and retry.

Instytut Informatyki dla fizyki hadronowej

Współpraca Instytutu Informatyki Stosowanej w ramach projektu FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research)

Projekty HADES i PANDA

W ostatnim czasie ukazała się w elektronicznej bibliotece Cornell University (arXiv.org) publikacja - Electromagnetic Calorimeter for HADES na temat eksperymentu HADES realizowanego w GSI w Darmstadt w Niemczech. Publikacja jest owocem pracy grupy uczonych z wielu krajów europejskich, w tym z Instytutu Informatyki Stosowanej i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stanowi ona podsumowanie etapu projektowania eksperymentu HADES omówionego na spotkaniu HIC for FAIR Workshop on Calorimeter technology for HADES at FAIR.

Nowy projekt HADES

W pracach tej grupy uczestniczą pracownicy i doktoranci Instytutu Informatyki Stosowanej. Grupa z naszego instytutu zajmuje się projektowaniem części mechanicznej eksperymentu w tym kalorymetru szklanego będącego jednym z najważniejszych urządzeń w eksperymencie HADES. Prowadzona jest również współpraca w zakresie aparatury pomiarowej oraz transmisji i przetwarzania danych.

Model kalorymetru szklanego

Kalorymetr w pozycji serwisowej

 

Kalorymetr w hali eksperymentu HADES

Spotkanie z robocze grupy HADES odbywało się na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem i w laboratorium GSI w Darmstadt.


W przerwie spotkania na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem

 

Przed wyjazdem do Darmstadt

Hala HADES w GSI

Hala HADES w GSI

Hala HADES w GSI

Grupa PANDA

Współpraca Instytutu Informatyki Stosowanej z FAIR obejmuje również udział w projekcie PANDA. Szersze informacje na ten temat można znaleźć w następujących publikacjach: