1 prof. dr hab. inż. Leszek Wojnar prof. zw., kierownik M-71 +48 12 374 3644
2 prof. dr hab. inż. Edward Lisowski prof. nadzw., kierownik M-72 +48 12 374 3351
3 dr hab. inż. Grzegorz Filo, prof. PK profesor uczelni, M-72 +48 12 374 3335
4 dr hab. inż. Artur Krowiak, prof. PK profesor uczelni, kierownik M-73 +48 12 374 3633
5 dr hab. inż. Jacek Pietraszek, prof. PK profesor uczelni, kierownik M-74, dyrektor instytutu +48 12 374 3580
6 dr hab. inż. Aneta Gądek-Moszczak, prof. PK profesor uczelni, z-ca dyrektora ds. naukowych +48 12 374 3634
7 dr inż. Paweł Brandys adiunkt dydaktyczny M-71 +48 12 374 3655
8 dr inż. Marcin Cegielski adiunkt dydaktyczny M-71 +48 12 374 3655
9 dr inż. Mariusz Domagała adiunkt dydaktyczny M-72 +48 12 374 3654
10 dr inż. Renata Dwornicka, prof. PK adiunkt dydaktyczny M-74, z-ca dyrektora ds. dydaktycznych +48 12 374 3484
11 dr inż. Renata Filipowska adiunkt dydaktyczny M-73 +48 12 374 3632
12 dr inż. Dariusz Karpisz adiunkt dydaktyczny M-71 +48 12 374 3655
13 dr inż. Przemysław Osocha adiunkt dydaktyczny M-74 +48 12 374 3481
14 dr inż. Rafał Petryniak adiunkt dydaktyczny M-71 (urlopowany) +48 12 374 3669
15 dr inż. Andrzej Skowronek adiunkt dydaktyczny M-74 +48 12 374 3480
16 mgr inż. Joanna Fabiś-Domagała asystent dydaktyczny M-72 +48 12 374 3654
17 mgr Elżbieta Kocyłowska asystent dydaktyczny M-71 +48 12 374 3669
18 mgr inż. Sylwia Kosecka-Żurek asystent M-73 (urlopowany) +48 12 374 3669
19 mgr inż. Maciej Kołomycki asystent M-74 (urlopowany) +48 12 374 3481
20 mgr inż. Mariusz Krawczyk asystent dydaktyczny M-72 +48 12 374 3335
21 dr inż Dominik Kwiatkowski asystent dydaktyczny M-72 +48 12 374 3654
22 dr inż. Paweł Lempa adiunkt dydaktyczny M-72 +48 12 374 3335
23 mgr inż. Adam Piwowarczyk asystent dydaktyczny M-71 +48 12 374 3655
24 mgr inż. Jordan Podgórski asystent dydaktyczny M-73 +48 12 374 3632
25 Renata Jaworska specjalista, obsługa sekretariatu +48 12 374 3630