Program ERAZMUS – SOKRATES IP Lifelong learning programme

There are no translations available.

W dniach 13 do 24 maja 2013 roku na Technicznym Uniwersytecie w Helsinkach (Finlandia) odbędą się wspólne zajęcia – warsztaty informatyczne z udziałem studentów z uniwersytetów z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii oraz Polski. W warsztatach wezmą udział 8-osobowe grupy studentów z każdego kraju. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Udział w zajęciach pozwala uzyskać 5 pkt. ECTS. ip_2012_13

Serdecznie zapraszamy do udziału studentów Wydziału Mechanicznego zainteresowanych technologiami informatycznymi, programowanie w C/C++ oraz pracą w międzynarodowych zespołach. Formularz zgłoszeniowy do programu można wydrukować po pobraniu pliku PDF ze strony internetowej lub z sekretariatu instytutu M-7 budynek 2 (Hamownia), I piętro, pokój 2/6. Wypełnione formularze należy składać w sekretariacie instytutu M-7 lub do przedstawionych poniżej osób.

Dodatkowe informacje na temat warsztatów można uzyskać u następujących osób:

Termin zgłoszenia upływa dn. 18 stycznia 2013.

Przeczytaj również wcześniejszą informację.