Nowa edycja - Lifelong Learning Programme (IP)

There are no translations available.

ip_2012_13Lifelong Learning Programme - Intensive Programme (IP) Academic Year 2012/13

Learning Computer Programming In Virtual Enviroment

W roku akademickim 2012/13 nasz instytut bierze udział w międzynarodowym programie IP Lifelong Learning Programme koordynowanym przez fińska uczelnię Helsinki Metropolia University of Applied Sciences.

Głównym celem tego IP jest realizacja projektu programistycznego przy wykorzystaniu środowiska wirtualnego. Studenci podnoszą swoje umiejętności programowania pracując w grupach międzynarodowych. Grupą docelową tego IP są studenci studiów inżynierskich na kierunku informatyka. W zakres projektu wchodzą 2 tygodniowe warsztaty w Finlandii lub innym kraju partnerskim.

IP jest wspierane przez firmę Viope Solutions Ltd., która jest globalnym liderem w dostarczaniu narzędzi do eLerning-u programowania komputerowego. Narzędzia firmy Viope są dostępne dla następujących języków programowania: C, C++, Java, Python, PHP, Ruby i SQL.

Dzięki IP studenci uzyskają różnorodną wiedzę i umiejętności programistyczne oraz doświadczenie pracy w międzynarodowym środowisku z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik komunikacji.

Nabór studentów przewidywany jest we wrześniu 2012 roku.

Do projektu przystąpiły następujące ośrodki naukowe: