Program ERASMUS SOKRATES IPLLP 2010

There are no translations available.

Program ERASMUS – SOKRATES

IP LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2010

W dniach 12 do 23 kwietnia 2010 r. na Uniwersytecie w Sundsvall (Szwecja) odbędą się wspólne zajęcia – warsztaty informatyczne z udziałem studentów z uniwersytetów z Holandii, Szwecji, Finlandii, Czech, Rumuni oraz Polski. W warsztatach wezmą udział 10-osobowe grupy studentów z każdego kraju. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Udział w zajęciach pozwala uzyskać 6 pkt ECTS.
Serdecznie zapraszamy do udziału studentów Wydziału Mechanicznego szczególnie zainteresowanych technologiami informatycznymi (projektowanie i budowa aplikacji internetowych) oraz pracą w międzynarodowych zespołach. Zgłoszenia można składać u pani Renaty Jaworskiej w sekretariacie instytutu M 7 budynek 2 (Hamownia), I piętro, pokój 2/6 lub w budynku 1A, II piętro, pokój 3.4.2.
Dodatkowe informacje na temat warsztatów można uzyskać u Dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej prof. dr hab. inż. Edwarda Lisowskiego (budynek 1A, II piętro, pokój 3.8) oraz u dr inż. Grzegorza Filo (budynek 1A, II piętro, pokój 3.4.2).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów.
Termin składania zgłoszeń upływa dn. 20 listopada 2009.  ---> Formularz zgłoszeniowy