Warsztaty informatyczne IPLLP w 2009 r.

There are no translations available.

W dniach 4 do 15 maja 2009 roku na Technicznym Uniwersytecie w Ostrawie (Czechy) odbędą się wspólne zajęcia – warsztaty informatyczne z udziałem studentów z uniwersytetów z Holandii, Szwecji, Finlandii, Czech, Rumuni oraz Polski. Warsztaty odbywają się w ramach Programu ERASMUS – SOKRATES, IP LIFELONG LEARNING PROGRAMME.

Serdecznie zapraszamy do udziału studentów Wydziału Mechanicznego zainteresowanych technologiami informatycznymi, a zwłaszcza projektowaniem i budową aplikacji internetowych oraz pracą w międzynarodowych zespołach. W warsztatach wezmą udział 10 - osobowe grupy studentów z każdego kraju. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Udział w zajęciach pozwala uzyskać 6 pkt ECTS. Formularz zgłoszeniowy do udziału w warsztatach można wydrukować po pobraniu ze strony internetowej lub z sekretariatu Instytutu M-7, budynek 2 (Hamownia), I piętro, pokój 2/6. Wypełnione formularze należy składać w sekretariacie Instytutu M-7.


Dodatkowe informacje na temat warsztatów można uzyskać u:

  • prof. dr hab. inż. Edwarda Lisowskiego,Z-cy Dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej (bud. 1A, II piętro, pokój 3.4.1), tel. 628-33-51, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • dr inż. Grzegorza Filo (bud. 1A, II piętro, pokój 3.4.2), tel. 628-33-35, email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Termin zgłoszenia upływa dnia 16 stycznia 2008.