Współpraca w ramach programu Erasmus

There are no translations available.

Instytut Informatyki Stosowanej Politechniki Krakowskiej nawiązał współpracę z holenderskim uniwersytetem Hogeschool van Amsterdam w ramach programu Socrates-Erasmus IP Lifelong Learning Programme. Instytucje współpracujące zgłosiły wniosek o przyznanie funduszy dla międzynarodowego projektu pod nazwą: NEAR-SHORING: THE NEXT STEP IN OFFSHORING. Ośrodkiem koordynującym projekt został uniwersytet amsterdamski.

Koordynatorem ze strony naszego Instytutu jest prof. Edward Lisowski.


LIFELONG LEARNING PROGRAMME

Intensive Programme (IP)
Academic Year 2007/08


NEAR-SHORING: THE NEXT STEP IN OFFSHORING

 

Do projektu przystąpiły następujące ośrodki naukowe:

 • Hogeschool van Amsterdam – Holandia,
 • Cracow University of Technology (Politechnika Krakowska) – Polska,
 • POLITEHNICA University of Bucharest – Rumunia,
 • VSB – Technical University of Ostrava – Czechy,
 • EVTEK University of Applied Sciences – Finlandia,
 • Mid Sweden University – Szwecja.


Główne zadania programu IP:

 • Poprawa jakości kształcenia w programie Socrates-Erasmus i zwiększenie liczby studentów biorących udział w tym programie w takim stopniu, aby do roku 2012 mogło w nim uczestniczyć co najmniej 3 mln studentów.
 • Znaczące zwiększenie współpracy pomiędzy europejskimi ośrodkami naukowymi ze szczególnym uwzględnieniem wyższych uczelni.
 • Ujednolicenie poziomu kształcenia i umiejętności nabywanych podczas studiów na wyższych uczelniach technicznych w krajach europejskich.
 • Poprawa współpracy pomiędzy wyższymi uczelniami i przedsiębiorstwami przemysłowymi.
 • Ułatwienie wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie kształcenia na poziomie inżynierskim i magisterskim oraz transfer tych rozwiązań pomiędzy państwami biorącymi udział w programie.