IP Lifelong Learning Programme 2014 - galeria

There are no translations available.

W roku akademickim 2013/14 Instytut M-7 uczestniczył w realizacji międzynarodowego projektu IP Lifelong Learning Programme "Learning Computer Programming in Virtual Environment". Projekt był przeznaczony dla studentów pierwszego roku kierunku Informatyka. ip_2012_13

W dniach 12 do 23 maja 2014 roku na Uniwersytecie Technicznym Polytechnic Institute of Leiria, w Leirii (Portugalia) odbyły się warsztaty informatyczne z udziałem 8-osobowych zespołów studentów z następujących uczelni technicznych: Helsinki Metropolia University of Applied Science, Technical University of Madrid, The University of Nancy, University of Milan, INHolland University of Amsterdam, Polytechnic Institute of Leiria, Glasgow Caledonian University oraz z Politechniki Krakowskiej.

Naszą uczelnię reprezentowała grupa studentek i studentów pierwszego roku kierunku Informatyka realizowanego na Wydziale Mechanicznym: Czechowicz Łukasz, Paliga Krzysztof, Dziurdź Konrad, Synowiec Michał, Gil Anna, Węgrzyn Daniel, Gradziński Tomasz, Jarosińki Kamil.

Opiekunami naszych studentów byli dr inż. Grzegorz Filo i mgr inż. Paweł Lempa.

Read more: IP Lifelong Learning Programme 2014 - galeria

 

IP Lifelong Learning Programme 2014

There are no translations available.

W roku akademickim 2013/14 nasz instytut bierze udział w międzynarodowym projekcie dydaktycznym Erasmus IP "Learning Computer Programming in Virtual Environment". Projekt jest kontynuacją ubiegłorocznej edycji IP, w ramach której grupa naszych studentów uczyła się programowania, tworzyła programy oraz w maju 2013 roku przebywała na dwutygodniowych warsztatach w Helsinkach.


Ogółem w projekcie bierze udział osiem europejskich uczelni technicznych: Helsinki Metropolia University of Applied Scienecs, Technical University of Madrid, The University of Nancy, University of Milan, INHolland University of Amsterdam, Polytechnic Institute of Leiria, Glasgow Caledonian University oraz Politechnika Krakowska. Uczestnicy będą uczyć się programowania w językach C++ lub Java, tworzyć i testować aplikacje w międzynarodowych zespołach oraz brać udział w dwutygodniowych warsztatach, które są zaplanowane w Portugalii (Leiria) w maju bieżącego roku. W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie studenci I roku kierunków informatycznych. Serdecznie zapraszamy.

Zainteresowanych studentów prosimy o wydrukowanie i wypełnienie ankiety oraz dostarczenie jej do dr inż. Grzegorza Filo, mgr inż. Pawła Lempy lub mgr inż. Joanny Fabiś-Domagały (budynek 1A, II piętro, pokój 3.4.2) do 24 stycznia 2014 r.

   

IP Lifelong Learning Programme 2013

There are no translations available.

W roku akademickim 2012/13 Instytut M-7 uczestniczy w realizacji międzynarodowego projektu nr 2012-1-F11-ERA10-09678 IP Lifelong Learning Programme "Learning Computer Programming in Virtual Environment". Projekt jest przeznaczony dla studentów pierwszego roku kierunku Informatyka. ip_2012_13

W związku z realizacją projektu, w dniach 13 do 24 maja 2013 roku na EVTEK University of Applied Sciences w Helsinkach odbyły się warsztaty informatyczne z udziałem 8-osobowych zespołów studentów z następujących uczelni technicznych: Helsinki Metropolia University of Applied Science, Technical University of Madrid, The University of Nancy, University of Milan, INHolland University of Amsterdam, Polytechnic Institute of Leiria, Glasgow Caledonian University oraz z Politechniki Krakowskiej. Naszą uczelnię reprezentowała grupa studentek i studentów pierwszego roku kierunku Informatyka realizowanego na Wydziale Mechanicznym: Michał Bednarz, Joanna Śliwińska, Monika Cinal, Kamil Wieczorek, Wojciech Fajczyk, Adrian Zyzda, Michał Gorzałczany, Piotr Haberka.

Read more: IP Lifelong Learning Programme 2013

   

Program ERAZMUS – SOKRATES IP Lifelong learning programme

There are no translations available.

W dniach 13 do 24 maja 2013 roku na Technicznym Uniwersytecie w Helsinkach (Finlandia) odbędą się wspólne zajęcia – warsztaty informatyczne z udziałem studentów z uniwersytetów z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Finlandii oraz Polski. W warsztatach wezmą udział 8-osobowe grupy studentów z każdego kraju. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Udział w zajęciach pozwala uzyskać 5 pkt. ECTS. ip_2012_13

Read more: Program ERAZMUS – SOKRATES IP Lifelong learning programme

   

Nowa edycja - Lifelong Learning Programme (IP)

There are no translations available.

ip_2012_13Lifelong Learning Programme - Intensive Programme (IP) Academic Year 2012/13

Learning Computer Programming In Virtual Enviroment

W roku akademickim 2012/13 nasz instytut bierze udział w międzynarodowym programie IP Lifelong Learning Programme koordynowanym przez fińska uczelnię Helsinki Metropolia University of Applied Sciences.

Read more: Nowa edycja - Lifelong Learning Programme (IP)

   

Program ERASMUS SOKRATES IPLLP 2010

There are no translations available.

Program ERASMUS – SOKRATES

IP LIFELONG LEARNING PROGRAMME 2010

W dniach 12 do 23 kwietnia 2010 r. na Uniwersytecie w Sundsvall (Szwecja) odbędą się wspólne zajęcia – warsztaty informatyczne z udziałem studentów z uniwersytetów z Holandii, Szwecji, Finlandii, Czech, Rumuni oraz Polski. W warsztatach wezmą udział 10-osobowe grupy studentów z każdego kraju. Wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku angielskim. Udział w zajęciach pozwala uzyskać 6 pkt ECTS.
Serdecznie zapraszamy do udziału studentów Wydziału Mechanicznego szczególnie zainteresowanych technologiami informatycznymi (projektowanie i budowa aplikacji internetowych) oraz pracą w międzynarodowych zespołach. Zgłoszenia można składać u pani Renaty Jaworskiej w sekretariacie instytutu M 7 budynek 2 (Hamownia), I piętro, pokój 2/6 lub w budynku 1A, II piętro, pokój 3.4.2.
Dodatkowe informacje na temat warsztatów można uzyskać u Dyrektora Instytutu Informatyki Stosowanej prof. dr hab. inż. Edwarda Lisowskiego (budynek 1A, II piętro, pokój 3.8) oraz u dr inż. Grzegorza Filo (budynek 1A, II piętro, pokój 3.4.2).

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów.
Termin składania zgłoszeń upływa dn. 20 listopada 2009.  ---> Formularz zgłoszeniowy

   

Page 1 of 3